JEDNOKRATNI BRIJAČI NA KARTONU

Jednokratni brijači na kartonu dostupni su za muškarce i žene , i to s dvostrukom i trostrukom oštricom.

SMX BRIJAČ TROSTRUKA OŠTRICA DISPLAY 24

Kat.br. 5013405649076

Supermax – jednokratni brijači s 3 oštrice za muškarce na display.

SMX BRIJAČ DVOSTRUKA OŠTRICA DISPLAY 24

Kat.br. 752754004543

Supermax – jednokratni brijači s dvije oštrice za muškarce na display.

SMX JEDNOKRATNI BRIJAČ ZA ŽENE DISPLAY 24

Kat.br. 5013405647706

Supermax – jednokrtni brijači s 2 oštrice za žene display.